General
forsamling


Her kan du læse referater fra generalforsamlinger


Generalforsamling den 18. april 2017:


Punkt 1.
Valg af dirigent: Gunnar F.Sørensen
Der er 7 fremmødte + bestyrelsen.Fra YouSee mødte Flemming
Ingen fuldmagter

Punkt 2.
Se bilag. Beretningen blev fremlagt af formanden.
Godkendt

Punkt 3. se bilag.
Godkendt

Punkt 4.
Der er ingen forslag fra medlemmerne.

Punkt 5.
Bestyrelsen foreslår 30kr/mdr. pr.medlem til kontingent, vedtaget.

Punkt 6.
Henning Jacobsen og Karl PeterThomsen blev genvalgt.

Punkt 7.
Flg. blev valgt som suppleanter i rækkefølge
Egon Madsen, Poul Erik Nielsen, Michael Søndergård og Leo Møller

Punkt 8.
Genvalg til Vistisen + Lunde.
Under evt. fortalte Flemming atder senere i år kommer en ny boks til de medlemmer der en sådan. På sigt vil antenneforeninger blive presset af streamingstjenester.

Til slut tak til Gunnar forledelsen af generalforsamlingen.


Generalforsamling den 26. april 2016:


Punkt 1. Valg af dirigent: Gunnar F. Sørensen
Der er 30 fremmødte + bestyrelsen. Fra YouSee mødte Kasper
Ingen fuldmagter

Punkt 2. Se bilag. Beretningen blev fremlagt af formanden.
Godkendt

Punkt 3. se bilag.
Godkendt

Punkt 4. Der er ingen forslag fra medlemmerne.

Punkt 5.
Bestyrelsen foreslår 30kr/mdr. pr. medlem til kontingent, vedtaget.

Punkt 6.
Der blev foreslået 2 nye til bestyrelsen i stedet for Kaj, der er fraflyttet.
Henning Jacobsen og Kim Mogensen. Efter afstemning blev stemmerne fordelt med 18 til Kim og 15 til Henning, en var blank.
Kim dermed valgt til bestyrelsen.
Bjørn og Alex blev genvalgt.
Punkt 7. Henning Jacobsen blev valgt som 1 suppleant til bestyrelsen med genvalg til Per Vingtoft, Egon Madsen og Poul Erik Nielsen i nævnte rækkefølge.

Punkt 8.
Genvalg til Vistisen + Lunde.

Punkt 9.
Der blev under evt. stiller en del spørgsmål til Kasper fra YS, bla. Hvorfor mobil blev dyrere end annonceret i det materiale der blev sendt ud i efteråret , hvordan man kan bruge web to go og crome cast når man er i sommerhus/campingvogn mm.

Til slut tak til Gunnar for ledelsen af generalforsamlingen.


Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding TV og Radio

Servicepartner: Dansk Kabel TV
43 32 47 00
Man-tor: 8:00 - 16:00
Fredag: 9:00 - 15:00
Vagt: 10:00 - 22:00 (Weekend)
Vagt: 16:00 - 22:00 (Hverdage)

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00