General
forsamling


Her kan du læse referater fra generalforsamlinger


Generalforsamling den 18. april 2017:


Punkt 1.
Valg af dirigent: Gunnar F.Sørensen
Der er 7 fremmødte + bestyrelsen.Fra YouSee mødte Flemming
Ingen fuldmagter

Punkt 2.
Se bilag. Beretningen blev fremlagt af formanden.
Godkendt

Punkt 3. se bilag.
Godkendt

Punkt 4.
Der er ingen forslag fra medlemmerne.

Punkt 5.
Bestyrelsen foreslår 30kr/mdr. pr.medlem til kontingent, vedtaget.

Punkt 6.
Henning Jacobsen og Karl PeterThomsen blev genvalgt.

Punkt 7.
Flg. blev valgt som suppleanter i rækkefølge
Egon Madsen, Poul Erik Nielsen, Michael Søndergård og Leo Møller

Punkt 8.
Genvalg til Vistisen + Lunde.
Under evt. fortalte Flemming atder senere i år kommer en ny boks til de medlemmer der en sådan. På sigt vil antenneforeninger blive presset af streamingstjenester.

Til slut tak til Gunnar forledelsen af generalforsamlingen.


Generalforsamling den 26. april 2016:


Punkt 1. Valg af dirigent: Gunnar F. Sørensen
Der er 30 fremmødte + bestyrelsen. Fra YouSee mødte Kasper
Ingen fuldmagter

Punkt 2. Se bilag. Beretningen blev fremlagt af formanden.
Godkendt

Punkt 3. se bilag.
Godkendt

Punkt 4. Der er ingen forslag fra medlemmerne.

Punkt 5.
Bestyrelsen foreslår 30kr/mdr. pr. medlem til kontingent, vedtaget.

Punkt 6.
Der blev foreslået 2 nye til bestyrelsen i stedet for Kaj, der er fraflyttet.
Henning Jacobsen og Kim Mogensen. Efter afstemning blev stemmerne fordelt med 18 til Kim og 15 til Henning, en var blank.
Kim dermed valgt til bestyrelsen.
Bjørn og Alex blev genvalgt.
Punkt 7. Henning Jacobsen blev valgt som 1 suppleant til bestyrelsen med genvalg til Per Vingtoft, Egon Madsen og Poul Erik Nielsen i nævnte rækkefølge.

Punkt 8.
Genvalg til Vistisen + Lunde.

Punkt 9.
Der blev under evt. stiller en del spørgsmål til Kasper fra YS, bla. Hvorfor mobil blev dyrere end annonceret i det materiale der blev sendt ud i efteråret , hvordan man kan bruge web to go og crome cast når man er i sommerhus/campingvogn mm.

Til slut tak til Gunnar for ledelsen af generalforsamlingen.


Generalforsamling den 28. april 2015


Punkt 1.
Valg af dirigent: Gunnar F. Sørensen
Der er 43 fremmødte + bestyrelsen. Fra YouSee Ole Ågård

Punkt 2.
Se bilag. Beretningen blev fremlagt af formanden.
I forbindelse med overgang til YouSee vil der blive afholdt infomøde i Krydsfelt i efteråret, både for at informere de gamle medlemmer ,men også for at få nye medlemmer i de områder vi har kabler. Ernst spurgte om bestyrelsen kunne vedtage skift fra Stofa til YouSee uden at orientere medlemmerne inden. Det kan vi. Der blev spurgt til længden af den nye kontrakt, den er på 7 år . Stofa forlangte en på 10 år. Det skal også i den nye service aftale med Dansk Kabel TV undersøges om der kan laves en samlet overblik over fejlmeldinger. Beretningen vedtaget.

Punkt 3.
se bilag.
Tak til Niels for hjælpen med afslutning af regnskab. Regnskab godkendt uden spørgsmål.

Punkt 4.
Der er ingen forslag fra medlemmerne.

Punkt 5.
Kontingentet for 2015 er 340 kr. til antenneforeningen, der er ikke udarbejdet budget for 2015 da vi mangler priser fra Stofa (skyldes sygdom, om rokeringer mm.) De vil på et senere tidspunkt kunne ses på Facebook eller på vores hjemmeside.

Punkt 6.
Efter mange år som revisor ønsker Calle pga. sygdom at stoppe efter denne generalforsamling, bestyrelsen foreslog at vi i stedet for første suppleanten valgte Bjørn Johansen der er uddannet revisor, dette blev godkendt af generalforsamlingen. Bjørn vil indgå i samme valgår som Calle, næste gang 2016. Desuden var der genvalg til Carsten Madsen og Karl Peter Thomsen.
Under valg af revisor blev det valgt at årsrapporten fremover skal revideres efter bestemmelserne om udvidet gennemgang.

Punkt 7.
Genvalg af suppleanter i rækkefølge. Kim Mogensen, Per Vingtoft, Egon Madsen og Poul Erik Nielsen

Punkt 8.
Genvalg til Vistisen + Lunde.

Punkt 9.
Der blev spurgt om antallet af medlemmer pt. Vi er ca. 600 medlemmer. Efter Generalforsamlingen var slut:
Fik Ole fra YouSee ordet, som fortalte om de muligheder vi får efter den 01.01.16.
Fj / 2016-02-10

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding TV og Radio

Servicepartner: Dansk Kabel TV
43 32 47 00
Man-tor: 8:00 - 16:00
Fredag: 9:00 - 15:00
Vagt: 10:00 - 22:00 (Weekend)
Vagt: 16:00 - 22:00 (Hverdage)

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00